super b anahtar kopyalama

super b anahtar kopyalama